Functionerings- en beoordelingsgesprekken, ook wel voortgangsgesprekken genoemd, helpen u om uw organisatiedoelen te bereiken. Tijdens deze gesprekken inventariseert en beoordeelt u wat er goed gaat en wat er beter kan.

 

We helpen bijvoorbeeld leidinggevenden bij het maken en vastleggen van de afspraken met de medewerker.

Actief sturen op resultaat kan alleen als alle afspraken helder zijn, voor zowel de leidinggevende als de medewerker.

 

Ook kunnen wij u voorzien van de juiste templates of sjablonen voor deze gesprekken.