Loondoorbetaling bij loonsanctie UWV

70% volstaat

Een werkgever die vanwege een gebrek aan re-integratie-inspanningen het loon van een zieke werknemer langer dan twee jaar moet doorbetalen, kan na de eerste twee jaar volstaan met 70% van het loon. Dat heeft Hof Den Haag bepaald.

 

 

Zieke werknemers hebben recht op twee jaar loondoorbetaling door uw organisatie. Daarna stopt de loondoorbetalingsplicht, tenzij de werkgever zich in die twee jaar niet voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. In dat geval kan UWV een loonsanctie aan de werkgever opleggen. Dit houdt in dat de werkgever het loon van de werknemer langer moet blijven betalen. De loondoorbetalingsplicht kan met maximaal een jaar worden verlengd.

 

Meestal geen afspraken over loonsanctie in cao

In cao’s is meestal bepaald welk percentage van het loon de werkgever precies moet doorbetalen in het eerste en het tweede ziektejaar. In de wet staat dat dit minimaal 70% van het loon moet zijn – met in het eerste jaar het wettelijk minimumloon als ondergrens. Logischerwijs staat meestal niet in de cao hoeveel loon de werkgever moet doorbetalen bij een loonsanctie.

 

Alleen meer dan wettelijk minimum bij expliciete afspraak

Het gerechtshof in Den Haag heeft kortgeleden vastgesteld dat het doorbetalen van 70% van het loon van de werknemer tijdens een loonsanctie volstaat, tenzij daarover iets anders is afgesproken. De werknemer had dit betwist; hij vond dat hij – net als in de eerste twee jaren van zijn ziekte – 100% van zijn loon doorbetaald moest krijgen. Bij het hof kreeg hij dus nul op het rekest.


Gerechtshof ’s-Gravenhage, 20 september 2016, ECLI verkort): 2717

Reactie schrijven

Commentaren: 0