Ziekteverzuim veroorzaakt veel kosten. Bovendien bent u als werkgever heel wat verplicht. Kortom, een taak die veel tijd vergt.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

  • de ziekmeldingen bewaken;
  • het casemanagerschap (onderdeel van de wet “Poortwachter”) voor u invullen;
  • verzuimgesprekken voeren;
  • contacten met Arbodienstverlener of Arbodienst onderhouden.

 

Managers vinden verzuimbegeleiding in eerste instantie vaak lastig. Daarom zorgen wij graag samen met hen voor een goede uitvoering van het beleid. Wij ondersteunen en trainen hen bij het voeren van:

  • signaleringsgesprekken
  • verzuimbegeleidinggesprekken
  • terugkeergesprekken

Verder helpen wij u om specifieke problemen aan te pakken, zoals langdurig- en/of frequent verzuim, grijs verzuim of verzuim als gevolg van disfunctioneren. Het directe gevolg van de juiste aanpak van het ziekteverzuim is een daling van het verzuim en daarmee lagere kosten. Maar ook een juiste begeleiding en juiste gevolg geven aan de Wet Verbetering Poortwachter voorkomt boetes, indien een medewerker dermate arbeidsongeschikt raakt dat hij zijn eigen werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.