Rookverbod overtreden

maar ontslag gaat te ver

Een medewerker op een terminal krijgt ontslag op staande voet wegens overtreding van het rookverbod. Nut en noodzaak van dit rookverbod staan buiten kijf: er is sprake van explosiegevaar. Maar is het ontslag op staande voet daarmee ook rechtsgeldig?

Een 54-jarige man werkt sinds mei 2017 op de NuStar-terminal op Sint Eustatius, vanaf 2019 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Op deze terminal van Lowland Nederland B.V. geldt een rookverbod wegens explosie-gevaar. Roken mag alleen buiten op de parkeerplaats, staat op grote borden.

 

Voor zijn indiensttreding zijn de huisregels met de technisch medewerker besproken in een briefing. De werknemer heeft aansluitend een formulier ondertekend waarop het thema rookverbod is afgevinkt.

 

Ontslag op staande voet door overtreding rookverbod

 

Op 22 maart 2019 stelt NuStar de werknemer op non-actief wegens roken op de terminal. Lowland is per mail geïnformeerd. Het bedrijf mailt dezelfde dag aan de werknemer dat hij de consequenties kent: het bedrijf kan hem niet langer in dienst houden. De terugreis zal worden geregeld. De werknemer erkent zijn fout en maakt excuses. Op 2 april ontvangt hij een brief dat hij 22 maart op staande voet is ontslagen. De werknemer maakt bezwaar.

 

Rookverbod terecht, maar grond voor ‘op staande voet’?

 

De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is en overweegt daarbij als volgt. Vaststaat dat het rookverbod terecht is wegens het mogelijke explosiegevaar. De werknemer is daarover ingelicht en heeft een formulier ondertekend. Daarin staat dat overtreding van de voorschriften tot dismissal from the site kan leiden. Er staat dus niet dat een dergelijke overtreding leidt tot ontslag op staande voet.

 

Ontslag bij overtreding rookverbod staat niet in contract

 

Anders dan Lowland heeft aangevoerd, staat deze ontslagsanctie ook niet duidelijk in artikel 9 van de arbeidsovereenkomst. Daarin staat dat de werkgever in algemene zin de overeenkomst kan beëindigen. Het bedrijf illustreert dit met enkele voorbeelden, zoals misbehaviour (wangedrag) en non-compliance with the employers rules (zich niet houden aan de regels van de werkgever). Maar overtreding van het rookverbod staat er niet expliciet in.

 

Evenmin is gebleken dat de werkgever op een andere manier aan de werknemer heeft gecommuniceerd dat overtreding van het rookverbod zou leiden tot ontslag op staande voet. Gezien de vergaande gevolgen van ontslag op staande voet en het grote belang van Lowland bij handhaving van het rookverbod, had dit wel voor de hand gelegen. Daarom was een minder vergaande maatregel op zijn plaats geweest.

 

 ‘Andere overtreders niet ontslagen’ onvoldoende weersproken

 

Ook heeft Lowlands de stelling van de werknemer onvoldoende weersproken dat andere personen die het rookverbod hadden overtreden niet op staande voet zijn ontslagen. Daarom is de overtreding van het rookverbod in dit geval niet als een dringende reden voor ontslag aan te merken. Bovendien acht de rechter het ontslag niet onverwijld (direct volgend op de overtreding) gegeven. Dat de consequentie ontslag op staande voet zou zijn, staat niet in de mail van 22 maart. De werknemer, die immers geen jurist is, had dit ook niet uit deze mail hoeven te begrijpen.

 

Volgt vernietiging van het ontslag. Daarmee duurt de arbeidsovereenkomst voort en heeft de werknemer recht op loon en wedertewerkstelling.

 

Bron: Kantonrechter Haarlem, 18 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6115

 

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl