Werknemer beconcurreert de baas

zeven ton boete [rechtspraak]

Een oud-werknemer die zijn mond hield over zijn nevenwerkzaamheden, heeft geen recht op een eerder toegezegde bonus. Sterker nog, hij moet zijn werkgever tonnen betalen.

De werknemer is van 2007 tor tot 31 december 2017 in dienst van een Amsterdams bedrijf in de offshore-industrie. Op het moment dat hij opstapt is hij managing director. Maar voor hij zelf zijn ontslag indient, heeft zijn reputatie binnen het bedrijf een flinke deuk opgelopen. In de arbeidsovereenkomst staat nadrukkelijk dat hij zijn mond dient te houden over bedrijfsgevoelige informatie én dat hij zonder toestemming van zijn werkgever geen nevenwerkzaamheden mag verrichten. Op overtreding van het nevenwerkverbod staat een boete. En toch heeft de managing director dat volgens zijn werkgever gedaan.

 

Accountant stelt vragen

In 2013 neemt het bedrijf een grote klus aan. Om deze uit te voeren, schakelt het bedrijf andere ondernemingen in. Een van deze bedrijven is voor 100 procent eigendom van een BV die maar één aandeelhouder kent: de managing director van het Amsterdamse offshorebedrijf. De gang van zaken roept vragen op bij de accountant die in 2017 de boeken controleert. Wanneer de accountant nadere informatie vraagt, blijkt dat er forse betalingen zijn gedaan voor consultancywerkzaamheden. Deze betalingen zijn goedgekeurd door de managing director.

 

 

De accountant keurt de jaarrekening niet goed, maar geeft een verklaring af waarin staat dat er onvoldoende duidelijkheid is over de transacties en hun impact op de jaarrekening.

 

Non-actief

De managing director heeft dus wat uit te leggen. Wanneer zijn werkgever daar in september schriftelijk op aandringt, meldt de managing director zich ziek. Zijn gemachtigde laat weten dat de managing director niet van plan is om de gevraagde informatie te geven. De laptop en telefoon van de zaak levert hij in, nadat hij alle bestanden heeft gewist. Zijn werkgever stelt hem op non-actief.

 

Bonus of boete?

De werknemer vindt dat hij zelf nog een appeltje met zijn werkgever te schillen heeft. In 2014 zijn hem aandelen en een bonus van 85.360 euro toegezegd. Dat geld heeft hij destijds wegens een financiële reorganisatie niet ontvangen. Hij eist zijn bonus nu op en laat beslag leggen op bezittingen van zijn werkgever.

 

De werkgever zet de tegenaanval in en eist de boete op die staat op overtreding van het nevenwerkverbod. Dat loopt flink in de papieren. Voor overtreding van het nevenwerkverbod eist de werkgever  4.500 euro aan eenmalige boete en 1368 keer € 450 euro aan dagboete, samen goed voor 620.100 euro. Ook zou de werknemer achttien keer zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden door informatie van zijn werkgever te gebruiken om klandizie te werven voor zijn eigen bedrijf. Daarvoor eist de werkgever achttien keer 4500 euro.

 

De werkgever laat beslag leggen op de de bankrekening, de woonboot en de speedboot van de inmiddels oud-werknemer.

 

Oordeel van de kantonrechter

De oud-werknemer stelt dat zijn werkgever vanaf het begin wist dat hij eigenaar was van het bedrijf dat hij inschakelde voor consultancywerkzaamheden. De emails die hij verstuurde om klanten te winnen, bevatten volgens hem geen concurrentiegevoelige informatie.

 

Er is volgens hem dus geen enkele grond voor de boete die de werkgever hem wil opleggen. Hij dient een aantal verklaringen in van mensen die hem daarin ondersteunen. Maar omdat deze verklaringen afkomstig zijn van familieleden en zijn ex, leggen ze in de rechtbank niet veel gewicht in de schaal.

 

Volgens de kantonrechter heeft de oud-werknemer zijn voormalige werkgever actief beconcurreerd met zijn eigen bedrijf. Zo sloot hij onder meer een bemiddelingsovereenkomst met diens directe concurrent. De kantonrechter concludeert dat de oud-werknemer voortdurend het verbod op nevenwerkzaamheden heeft overtreden.

 

De boete van 710.000 euro moet de oud-werknemer daarom betalen. Ook draait hij op voor de kosten van het onderzoek dat naar zijn handel en wandel is gevoerd. Dat kost hem nog eens  58.780,30 euro. Zijn recht op de bonus heeft hij verspeeld. De werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat deze bonus hem nooit zou zijn toegekend, als destijds bekend was geweest dat de managing director zijn baas actief beconcurreerde.

 

 

Rechtbank Amsterdam |  ECLI:NL:RBAMS:2019:7305

Bron: pwnet