1 op de 8 in het WAB ongewisse

50% weet niet wanneer de WAB actief wordt.

13% van de ondervraagde HR-professionals heeft nog nooit van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gehoord, de helft weet niet wanneer de nieuwe wet van start gaat. Onderzoeker Manpower is verbaasd over de onwetendheid van HR-professionals en werkgevers.

De WAB gaat op 1 januari 2020 van kracht. Binnen deze nieuwe wet zijn de nieuwe regels omtrent arbeidscontracten en ontslag geregeld. Het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is dat werknemers met een vast contract dezelfde goede arbeidsvoorwaarden hebben als flexibele werknemers: de kloof tussen deze contracten moet worden gedicht. Ook wil de Rijksoverheid het voor organisaties aantrekkelijker maken om een vast contract aan te bieden. De nieuwe wet is daarom van belang voor werkgevers, werknemers én HR-professional, vinden overheidsinstanties.

 Veranderkwestie
Om in kaart te brengen over hoeveel WAB-kennis organisaties beschikken, ondervroeg Manpower Group 517 HR-professionals. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de respondenten denkt dat de nieuwe wet al van kracht is; de helft weet dat de WAB in 2020 van start gaat. Daarbij zegt 1 op de 5 respondenten geen kennis te hebben van wat de wet gaat betekenen. 58% weet wat de effecten gaan zijn op de eigen organisatie. Manpower-directeur Janine Bos: ‘Het verrast me dat er nog steeds bedrijven niet goed voorbereid zijn. Zelfs van de respondenten die eindverantwoordelijk zijn voor HR weet 50 procent niet wanneer de WAB wordt ingevoerd. En er verandert veel!