Transitievergoeding

WAB: lagere transitievergoeding voor oudere werknemers

Werknemers met een lang dienstverband hoeven vanaf 2020 bij ontslag niet meer op een extra hoge transitievergoeding te rekenen. Dit komt door regels van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) én de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Komend jaar worden de regels voor de transitievergoeding gelijk voor alle werknemers. Een belangrijke maatregel die voor deze gelijkheid zorgt, is het vervallen van de extra hoge vergoeding voor werknemers met een dienstverband van langer dan 10 jaar. Nu geldt nog dat een werknemer in de eerste 10 jaar van het dienstverband per periode van 6 maanden 1/6 maandloon aan transitievergoeding opbouwt. Is hij na die 10 jaar nog in dienst, dan bouwt hij per daaropvolgende periode van 6 maanden 1/4 maandloon op. De WAB maakt dit simpeler: vanaf 2020 bouwt de werknemer 1/3 maandloon op per dienstjaar, ook als hij langer dan 10 jaar in dienst is.

 

Transitievergoeding wijzigt door WAB

Een voorbeeld ter verduidelijking: een 45-jarige werknemer met een brutoloon van € 4.000 per maand is bij ontslag toevallig precies 20 jaar in dienst geweest. U rekent onder de huidige regels met (20 x 2 =) 40 halve dienstjaren. Voor de eerste 10 jaar van het dienstverband is de berekening: 20 x (1/6 x € 4.000) = € 13.333,33. En voor de overige 10 jaar: 20 x (1/4 x € 4.000) = € 20.000. U komt op een bedrag van (€ 13.333,33 + € 20.000 =) € 33.333,33.
Onder de WAB wordt er niet met die halve dienstjaren gerekend. De berekening is voor dezelfde werknemer dan: 20 x (1/3 x € 4.000) = € 26.666,67. Zou hij bijvoorbeeld 20 jaar en 4 maanden in dienst zijn geweest, dan berekent u voor die 4 maanden een evenredig deel van 1/3 maandloon.

 

Transitievergoeding wijzigt ook door WWZ

Uit het voorbeeld blijkt dat de transitievergoeding in 2020 een stuk lager kan zijn dan in 2019. Het verschil tussen de bedragen wordt nog groter als een werknemer 50 jaar of ouder is en langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Dit jaar geldt namelijk nog een overgangsregeling van de WWZ (als een organisatie 25 of meer werknemers heeft): vanaf het moment dat een vijftigplusser langer dan 10 jaar in dienst is, bouwt hij 1/2 maandloon op per 6 maanden. Een 60-jarige werknemer met een dienstverband van 20 jaar en een maandloon van € 4.000, ontvangt nu € 53.333,33 aan transitievergoeding.
De overgangsregeling van de WWZ vervalt per 1 januari 2020. De transitievergoeding van de werknemer uit het voorgaande voorbeeld bedraagt daardoor in 2020 € 26.666,67, de helft van het bedrag dat de werkgever in 2019 zou betalen!

 

Bron: rendement.nl