Discriminatie bij sollicitatie

Wetsvoorstel dwingt werkgever tot discriminatiebeleid

Werkgevers moeten voor het vervullen van een vacature beleid opstellen om discriminatie in de werving-en-selectieprocedure te voorkomen. Dat staat in een concept van het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie.

Arbeidsmarktdiscriminatie komt nog steeds veel voor. Eerder kondigde het kabinet al aan hiertegen meer maatregelen te willen nemen, onder andere via een wetswijziging. Nu is er een wetsvoorstel als concept gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Iedereen is vrij om tot en met 4 november 2019 een mening over het wetsvoorstel te geven. Het wetsvoorstel neemt in de Arbowet een nieuwe verplichting op voor de werkgever. Deze houdt in dat een werkgever bij een vacature in zijn organisatie moet beschikken over een (vormvrije) werkwijze die gericht is op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie. Dit antidiscriminatiebeleid behoort de werkgever schriftelijk vast te leggen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor het beleid.

 

Antidiscriminatiebeleid op website werkgever

De werkgever moet werknemers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, zoals managers en HR-professionals, informeren over de maatregelen voor gelijke behandeling. Het beleid moet ook voor buitenstaanders inzichtelijk zijn. De werkgever past de werkwijze en maatregelen aan als hiervoor een aanleiding is, bijvoorbeeld op basis van opgedane ervaringen of nieuwe kennis vanuit de wetenschap. Voor de werkwijze kan het kabinet nog aanvullende regels invoeren.

 

Werkgever moet intermediair controleren

Huurt de werkgever een partij in om een vacature te vervullen, dan moet hij controleren of ook deze organisatie over een werkwijze beschikt die arbeidsmarktdiscriminatie moet voorkomen. En bij het gebruik van recruitmentsoftware voert de werkgever eveneens een discriminatietoets uit. In de administratie bewaart de werkgever een document waaruit blijkt dat hij voorgaande verplichtingen heeft nageleefd. Hiervoor geldt een bewaartermijn van minstens drie jaar na het kalenderjaar waarin de inzet van de intermediair of recruitmentsoftware wordt beëindigd. Voldoet een werkgever niet aan de nieuwe wettelijke plichten, dan kan Inspectie SZW een boete opleggen.

 

Wetsvoorstel speelt voorlopig geen rol

 

Of het wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt, is nog niet duidelijk. Hiervoor moet er eerst een definitief wetsvoorstel worden opgesteld en moeten de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het voorstel. Voorlopig zijn de nieuwe regels dus nog niet aan de orde.
Daarnaast is bepaald dat voor organisaties waar in de regel minder dan 50 personen werken, een deel van het wetsvoorstel op een afwijkend tijdstip in werking kan treden.

Bron: rendement.nl