Uitzendconstructie toegestaan na instemming werknemer

Kwestie van communiceren!

De kantonrechter in Haarlem oordeelde onlangs dat een werkgever een uitzendconstructie mocht toepassen om een vast dienstverband te omzeilen. De werknemer had zelf bewust ingestemd met de constructie.

 

Nadat de keten van tijdelijke contracten is doorlopen, heeft een werknemer in principe recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Is dit niet mogelijk, dan kan de werkgever de werknemer aansluitend op het tijdelijke dienstverband inlenen via een uitzendbureau. Deze constructie was het onderwerp van een kort geding dat een werknemer tegen zijn voormalige werkgever aanspande. De werknemer meende dat er sprake was van een juridische schijnconstructie. De werkgever zou bewust gekozen hebben voor een uitzendconstructie, om op die manier een vast contract met de werknemer te ontlopen

Werkgever leent werknemer in via uitzendbureau na aflopen keten

De werknemer was in 2014 in dienst gekomen bij de werkgever. Na twee opeenvolgende jaarcontracten zou de werknemer bij een volgend contract recht hebben op een vast contract, maar de werkgever vond het vaste contract geen optie. Hij beëindigde het dienstverband. Daarop sloot de werkgever een uitzendovereenkomst af met een uitzendbureau en leende de werknemer in. In 2019 zegde de uitzendovereenkomst op. Het uitzendbureau beëindigde het dienstverband met de werknemer.

Werknemer was vooraf goed geïnformeerd over gevolgen uitzendconstructie

De werknemer eiste van zijn voormalige werkgever loonvordering en wedertewerkstelling. Hij meende dat hij in feite altijd in dienst was gebleven van de werkgever en dat al in 2016 een vast contract was ontstaan. De rechter wees de vorderingen af. Het aangaan van een uitzendovereenkomst na het doorlopen van de keten is toegestaan, op voorwaarde dat de werknemer daadwerkelijk goed geïnformeerd is over de gevolgen. Volgens de rechter was de werknemer duidelijk wat het doel was van de uitzendconstructie. Hij had hiermee ondubbelzinnig ingestemd. Bovendien staat het een werkgever vrij om een werknemer aansluitend aan een dienstverband via een uitzendbureau in te lenen, evenals het een werknemer vrij staat om een indiensttreding bij een uitzendbureau te weigeren.

Rechtbank Noord-Holland, 8 november 2019, ECLI (verkort): 9323

bron: rendement.nl