Verplichte vergoeding bij afspreken concurrentiebeding?

Geen concurrentiebeding meer in tijdelijke contracten?

Minister Koolmees van SZW gaat onderzoek doen naar ‘oneigenlijk gebruik’ van het concurrentiebeding. Ook wil de minister uitzoeken of er een verplichte vergoeding opgelegd kan worden voor werknemers die onder het beding vallen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Koolmees dat hij de werking van het concurrentiebeding wil onderzoeken. Dit naar aanleiding van een motie die Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Van Dijk (PvdA) hebben ingediend. Koolmees gaat daarbij bekijken of het mogelijk is om het concurrentiebeding uit te sluiten in tijdelijke contracten. Voor vaste contracten wil hij onderzoeken of het mogelijk is om de maximale duur en de geografische reikwijdte van concurrentiebedingen in te perken en of er een vergoeding mogelijk is voor werknemers die onder het beding vallen. Ook wil de minister weten welke sectoren veel gebruikmaken van het concurrentiebeding en hoe vaak er sprake is van onrechtmatig gebruik.

Geen concurrentiebeding meer in tijdelijke contracten?

De laatste tijd lijken werkgevers het concurrentiebeding vaak in te zetten om personeel bij zich te houden in de krappe arbeidsmarkt, hoewel het beding hier niet voor bedoeld is. De minister wil dit oneigenlijk inzetten van het beding nader onderzoeken. Een concurrentiebeding kan een effectieve manier zijn om te voorkomen dat een werknemer na het einde van het dienstverband bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen of klanten meeneemt naar de concurrent. Omdat het beding de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze beperkt, mag de werkgever het concurrentiebeding alleen toepassen als hij zich aan strenge regels houdt. Bij tijdelijke contracten is het concurrentiebeding bovendien alleen geldig bij zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. De genoemde Kamerleden hebben ernstige bezwaren tegen het concurrentiebeding in tijdelijke contracten.

Verplichte compensatievergoeding bij concurrentiebeding?

Het is op dit moment niet precies bekend in hoeveel arbeidscontracten het concurrentiebeding is opgenomen. Wel wijst recent verkennend onderzoek uit dat van de werknemers die minder dan een half jaar geleden zijn gestart met een nieuwe baan en een vast contract hebben, 19% een concurrentiebeding heeft. Van de werknemers met een tijdelijk contract is dat 16% procent. De minister wil nagaan hoeveel contracten een concurrentiebeding hebben.

 


Nederland is één van de weinige Europese landen die geen verplichte vergoeding heeft ingevoerd voor concurrentiebedingen. De minister wil eveneens uitzoeken of zo’n vergoeding mogelijk is. In de wet is wel al opgenomen dat de rechter een compensatievergoeding kan verplichten als de werknemer door het concurrentiebeding ernstig wordt belemmerd om elders in dienst te gaan.

bron: rendement.nl