Vallen met vuilniszakken is niet fout van de baas

Tijdsdruk voelen is nog niet geschonden zorgplicht

De zorgplicht van een werkgever reikt ver. Daaronder valt ook een veilige werkplek. Maar schadevergoeding voor een val bij het buitenzetten van vuilniszakken? Dat is toch een vrij normale huis-tuin-en-keukenhandeling. Hoe ver precies reikt hier de zorgplicht?

 

 

 

Een werkneemster werkt via een uitzendbureau bij Thuiszorg BV. Die levert hulp in de huishouding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In januari 2015 is de werkneemster in die hoedanigheid in de weer met volle vuilniszakken bij een rolstoelgebonden cliënt.

Werkneemster valt met schouder tegen deurpost

Als zij de twee vuilniszakken naar buiten wil brengen, roept de cliënt haar om nog iets te doen. De werkneemster draait zich om maar kan, volgens haar lezing, haar evenwicht op de linoleum vloer niet bewaren. Daardoor valt zij met haar schouder tegen de deurpost. Dat zij haar evenwicht verloor was het gevolg van de instructie van Thuiszorg, die luidt dat je vuilniszakken van je af moet houden. De werkneemster wil schadevergoeding omdat de werkplek niet veilig was. Daarmee heeft Thuiszorg niet aan haar zorgplicht voldaan.

Zorgplicht stelt hoge eisen aan veilige werkplek

Het ongeval is door niemand gezien, maar de cliënt heeft wel gehoord dat de werkneemster viel. De rechter gaat daarom uit van de lezing van de werkneemster. De zorgplicht van de werkgever staat beschreven in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en stelt hoge eisen aan het veiligheidsniveau van de werkplek.

 

 

Maar dat betekent nog niet dat de werkgever de werknemer tegen elk denkbaar gevaar moet beschermen. In situaties die ook in het normale dagelijkse leven voorkomen en die een beperkt risico inhouden, mag van een werknemer worden verwacht dat hij voldoende oplet. Daarvoor hoeft de werkgever geen extra maatregelen te nemen of speciaal te waarschuwen.

Nadere instructie of speciale schoenen niet nodig

De instructie luidde: houd vuilniszakken niet te dicht bij het lichaam en laat ze niet langs het been schuren. Want zakken met vuil kunnen scherpe voorwerpen bevatten die de drager kunnen verwonden. Dat acht de rechter begrijpelijk in verband met de hygiëne en de veiligheid.

 

 

Nadere instructie over de manier van dragen van vuilniszakken was niet nodig. Het lopen met een vuilniszak is immers een gewone huishoudelijke bezigheid die nagenoeg iedereen regelmatig verricht. Speciale schoenen waren ook niet nodig, omdat voor schoonmaakwerk als dit normale, stevige schoenen voldoende geschikt zijn. Linoleum ten slotte is in veel huizen een heel gebruikelijke vloerbedekking.

Tijdsdruk voelen is nog niet geschonden zorgplicht

Dat de uren hulp met de helft zijn gekort, heeft volgens Thuiszorg geen invloed op de tijd die de huishoudelijke hulp beschikbaar heeft. Dat de werkneemster tijdsdruk voelde bij haar werk betekent nog niet dat Thuiszorg op dit punt haar zorgplicht heeft geschonden. De val kwam niet door de werkdruk, maar door een ongelukkige actie. Daarom wijst de rechter het verzoek tot schadevergoeding af.

Bron: Kantonrechter Utrecht, 27 februari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1743
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl