Klacht over seksgrappen neem je beter serieus

‘Wees niet zo introvert, kut’ en opmerking over decolleté

Grove seksgrappen passen nooit in een bedrijfscultuur, hoe informeel die ook mag zijn. Dat merkt een chef als hij op het matje wordt geroepen na een klacht van een medewerkster bij de vertrouwenspersoon. Jammer dat hij het allemaal niet zo serieus neemt. Want de consequenties zijn niet mals.

 

Een nu 33-jarige man werkt sinds maart 2014 als chef bij een ICT-dienstverlener. In 2018 zijn er klachten over zijn gedrag. Daarop volgt in oktober een indringend gesprek met de werkgever. Directe aanleiding van dit gesprek: een klacht van een vrouwelijke ondergeschikte bij de vertrouwenspersoon.

 

‘Wees niet zo introvert, kut’ en opmerking over decolleté

De klacht bij de vertrouwenspersoon betreft onder meer een opmerking van de chef tegen de medewerkster in het bijzijn van collega’s. Haar overwinning bij een potje tafeltennis zou zij volgens hem te danken hebben aan haar decolleté. Bij een latere gelegenheid was dezelfde medewerkster nogal stil. Dat kwam haar op een “Wees niet zo introvert, kut” van haar chef te staan. De werkgever heeft in het gesprek volgend op de klacht duidelijk aangegeven dat hij een dergelijke klacht niet nogmaals zou tolereren.

 

 ‘Ik snap wel dat je liever op het gezicht van je vriendje zit’

In augustus 2019 heeft een andere medewerkster ook geklaagd over de bejegening door dezelfde chef. Tijdens een moeilijk gesprek heeft hij haar gezegd dat hij “wel snapte dat zij liever op het gezicht van haar vriendje zat”. Kort daarop maakte hij, in aanwezigheid van collega’s, grappen over een vlek in haar kleding. Zijn opmerking daarover was dat “zij zich weer had laten onderspuiten”.

 

Maat is vol, verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

Daarop is voor de werkgever de maat vol. Hij verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen. Maar de chef bestrijdt het verzoek. Volgens hem is de bedrijfscultuur zeer informeel en studentikoos. Hij heeft de zaak met de werkneemster uitgepraat, wilde niet seksueel intimideren en vindt de sanctie buitenproportioneel.

 

Uit gesprek had chef ernst van zaak moeten snappen

De kantonrechter overweegt als volgt. In oktober 2018 heeft de werkgever indringend met de chef gesproken over de klacht van een werkneemster. Uit dat gesprek had de chef moeten begrijpen dat de werkgever het gebeurde  – terecht – als zeer ernstig heeft opgevat.

 

De werkgever had de uitleg dat de opmerking als grap was bedoeld weliswaar geaccepteerd. Maar hij had er ook op gewezen dat dit nooit meer mocht voorkomen. Zeker nu de chef aan steeds meer mensen leiding ging geven en als lid van het MT een voorbeeldfunctie had. Daarbij neemt de kantonrechter mee dat tijdens het gesprek ook de term MeToo is gevallen.

 

Opmerkingen zijn te kwalificeren als seksuele intimidatie

De chef heeft in een gesprek met een geëmotioneerde medewerkster gezegd dat “hij wel snapte dat ze het leuker vond om op het gezicht van haar vriendje te zitten.” Ook deze uiting acht de rechter ernstig verwijtbaar. Zeker omdat hij er al eerder op was gewezen dat zulke ongepaste opmerkingen niet acceptabel waren. Die opmerkingen zijn te kwalificeren als seksuele intimidatie. De omstandigheden die de chef heeft aangevoerd ter rechtvaardiging, veranderen daar niets aan.

 

Specifieke opmerkingen tegen kwetsbare werkneemsters

Algemene grappen in WhatsApp-berichten kun je niet gelijkstellen met specifieke opmerkingen tegen twee werkneemsters. Deze beide vrouwelijke medewerkers waren bovendien min of meer van hem afhankelijk. Daarnaast bevonden zij zich in beide gevallen in een extra kwetsbare situatie. Dat de werkgever grensoverschrijdend gedrag door anderen niet zou hebben aangepakt, heeft hij aantoonbaar weersproken.

 

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2020 (art. 7:669 lid 3, onder e, BW). Wegens het ernstig verwijtbare handelden krijgt de chef ook geen vergoeding.

 

 

Bron: Kantonrechter Den Haag, 29 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12738