Arbeidsongeval: werknemer is zijn vingers én zijn baan kwijt [rechtspraak]

Geen fruitmandje, maar ontslagbrief

Een werknemer verliest tijdens het werk een deel van zijn vingers. De volgende dag krijgt hij geen fruitmand en hartelijke beterschapswensen van zijn baas, maar een ontslagbrief. Volgens zijn werkgever heeft hij het ongeluk zelf veroorzaakt door bewust roekeloos te werken.

 

De werknemer werkt als productiemedewerker in een bedrijf voor brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten. Zijn voornaamste taak was het scheiden en sorteren van aluminium. Op de bewuste dag in mei 2020 is hij bezig met het uit elkaar halen van een brandblusser. Om de kop van de brandblusser te verwijderen gebruikt de werknemer een mechanische schaar, ook wel een alligatorschaar genoemd. Het gaat gruwelijk mis en de werknemer raakt ernstig gewond aan zijn hand.

 

De volgende dag laat zijn werkgever hem schriftelijk weten dat hij op staande voet ontslagen is. De werknemer is volgens zijn baas bewust roekeloos geweest. Nu heeft hem dat zijn eigen hand gekost, maar het had volgens de werkgever ook kunnen leiden tot schade aan collega’s. De werknemer werkt al tien jaar in het bedrijf en had volgens zijn werkgever beter moeten weten dan het gebruiken van de alligatorschaar voor het knippen van een brandblusser.

 

Onderkant formulier

De werknemer stapt naar de kantonrechter om het ontslag op staande voet aan te vechten. Hoewel zijn werkgever beweert dat er meermaals is gewaarschuwd dat het knippen van brandblussers om veiligheidsredenen niet is toegestaan, ontkent de werknemer dit. Zolang de brandblussers niet onder druk staan, is het knippen daarvan een klusje dat wel vaker wordt uitgevoerd, stelt de werknemer.

 

Welles nietes

Dat de werknemer tijdens zijn werk een gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt, weet hij zelf beter dan wie dan ook. Maar maakt dat het handelen van de werknemer ook bewust roekeloos? Wat volgt is een spel van welles nietes.

 

De werkgever erkent dat de veiligheidsregels over de te verrichten werkzaamheden niet schriftelijk zijn vastgelegd. De werknemer ontkent dat deze hem mondeling zijn meegedeeld. De werkgever zegt dat de werknemer wel vaker de indruk wekt niet goed te luisteren wanneer hem iets werd verteld. Volgens de werknemer komt dat door zijn cognitieve beperkingen. De werkgever ontkent dat. De werkgever zegt dat de werknemer met zijn handelen ook twee collega’s in gevaar heeft gebracht. De werknemer zegt van niet.

 

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter is het met de werkgever eens dat het knippen van brandblussers zeer risicovol is. Maar dat is niet hetzelfde als stellen dat het pertinent niet tot het takenpakket van de werknemer hoorde. Zijn werk bestaat uit het ijzervrij maken van diverse aluminium materialen en dat is waarom hij de brandblusser heeft doorgeknipt.


Als de werkgever inderdaad de indruk heeft dat de werknemer niet goed luistert naar instructies, dan had hij ervoor moeten zorgen dat deze expliciet duidelijk waren. Ook dat de werknemer zich in het verleden vaker schuldig heeft gemaakt aan gevaarlijk werken, brengt de kantonrechter niet tot een ander oordeel. De incidenten die de werkgever aanhaalt dateren van vier en twee jaar geleden en hebben niet geleid tot disciplinaire maatregelen.

 

De kantonrechter vindt dan ook niet dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan bewust roekeloos handelen. Er is sprake van een noodlottig arbeidsongeval waar alleen de werknemer de medische gevolgen van ondervindt.

 

Onterecht ontslag op staande voet

 

Het ontslag op staande voet is daarom onterecht gegeven. De werknemer moet weer worden toegelaten tot zijn gebruikelijke werkzaamheden, voor zover zijn letsel hem dat toestaat. Omdat de arbeidsovereenkomst nooit is verbroken, moet de werkgever hem alle achterstallig loon betalen.

 

Rechtbank Overijssel | ECLI:NL:RBOVE:2020:3747