Te snel op straat gezet

'Te dominante' personeelschef vangt half miljoen ontslagpremie

Kunstvezelfabrikant Teijin Aramid uit Arnhem moet een ontslagen personeelschef een half miljoen euro betalen. De man werd verweten dat hij met zijn managementstijl een angstcultuur zou hebben gecreëerd, maar kreeg geen kans zijn gedrag te verbeteren.

 

Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de kantonrechter in Arnhem.

 

De werkgever mag de man op straat zetten, omdat de arbeidsrelatie ernstig is verstoord. Maar die verstoring wijdt de kantonrechter vooral aan de manier waarop de werkgever de problemen rond de leiderschapsstijl van de man heeft aangepakt.

 

Angstcultuur

De man werkte al 34 jaar voor Teijin Aramid, dat supersterke kunstvezels als Twaron maakt en tot 1999 een dochter van Akzo Nobel was. Als directeur personeelszaken stuurde hij een team van 32 werknemers aan. De man kreeg jarenlang uitstekende beoordelingen, en ontving ook forse bonussen.

 

Vorig jaar ontving de topman van het bedrijf klachten over de leiderschapsstijl van de personeelschef. Volgens de klagers zou de man een angstcultuur op zijn afdeling hebben gecreëerd.

 

Nadat navraag had geleerd dat er op de afdeling en in het managementteam inderdaad onvrede over de leiderschapsstijl van de man bestond, stuurde de topman aan op zijn vertrek.

 

Onderzoek

Toen de personeelschef daarmee niet akkoord ging, volgde een onderzoek naar de vermeende angstcultuur en klachten over onder meer intimidatie en kleinerend gedrag.

 

 

Externe onderzoekers concludeerden dat er geen sprake was van onoorbare zaken, maar constateerden wel een onveilig gevoel bij medewerkers als gevolg van het dwingende en dominante karakter van de man.

 

Hard en ongenuanceerd

"Van intimidatie is intentioneel geen sprake, maar wel de effecten van eigenschappen als dominantie, zich bewust zijn van een machtspositie en de zakelijke en daarmee wellicht ook harde en ongenuanceerde benadering van de zaken", aldus het rapport. "De grens tussen intimidatie en dominant en dwingend handelen is een vage grens."

 

In een daarop volgend mediation-traject van drie maanden kwamen de werkgever en werknemer niet meer tot elkaar. In maart stapte het bedrijf naar de rechter om de man op straat te kunnen zetten, omdat de arbeidsrelatie ernstig zou zijn verstoord.

 

Fors prijskaartje

Uit de vrijdag openbaar geworden uitspraak van de Arnhemse kantonrechter blijkt dat het bedrijf groen licht voor het ontslag krijgt. Maar daaraan hangt wel een fors prijskaartje.

 

De kantonrechter vindt dat de situatie in beginsel weliswaar is ontstaan door de gebrekkige leiderschapsstijl van de personeelschef, maar oordeelt dat de werkgever uiteindelijk de hoofdschuldige is van de verstoorde arbeidsrelatie.

 

Teijin Aramid zou veel te snel hebben aangestuurd aan op het vertrek van de man, en hem te weinig gelegenheid hebben gegeven zijn gedrag te verbeteren. Mede gezien zijn lange en goede staat van dienst, vindt de kantonrechter dat 'kwalijk'.

 

Daarom moet het bedrijf de man hoge ontslagvergoedingen betalen. De personeelsdirecteur heeft in de eerste plaats recht op een transitievergoeding van 341.000 euro, mede te verklaren uit zijn lange dienstverband bij het bedrijf.

 

Half miljoen

Omdat de werkgever volgens de kantonrechter 'ernstig verwijtbaar' handelde in de procedure, heeft de man daarnaast recht op een extra schadevergoeding wegens onterecht ontslag van 150.000 euro.

 

In totaal vangt de personeelsdirecteur, die overigens eind volgend jaar met pensioen zou gaan, dus bijna een half miljoen aan ontslagvergoedingen. In werkelijkheid is de schade voor de werkgever aanzienlijk groter, omdat de man sinds september met behoud van salaris op non-actief stond.

 

Hoger beroep

Woordvoerster Martine Dols van Teijin Aramid en de advocaat van het bedrijf Tom Vandeginste onthouden zich van commentaar op de uitspraak van de kantonrechter.

 

 

De juridisch adviseur van de personeelsdirecteur reageerde niet op een verzoek om een toelichting. Het is daardoor onbekend of de partijen nog een hoger beroep overwegen.

 

Mathijs Smit